Ūkio sodybų parengimo projektai

Šia paslauga siekiama parinkti ūkininko sodybos vietą. Projektas rengiamas atskiriems žemės ūkio paskirties žemės sklypams. Gyvenamojo namo statyba žemės ūkio paskirties žemėje galima, jeigu pakeičiama žemės paskirtis į namų valdos paskirtį arba, kai sklype statoma ūkininko sodyba.

Dokumentai:

  • Žemės sklypo teisinė registracija (nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo kopija)
  • Sklypo kadastriniai matavimai
  • Ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą
  • Rajono savivaldybės architektūros skyriaus išduotas projektavimo sąlygas